HR diagnostika

360° zpětná vazba

  • Zpětná vazba, která je metoda anonymního hodnocení pracovního výkonu jednotlivce, pomocí dotazníkového šetření probíhajícího uvnitř ve firmě.

Barometr pracovního klimatu

  • Studium psychologického klimatu mezi členy pracovního týmu, které může bránit produktivitě. 

Development center / Assessment center

  • Specifická forma výběrového řízení. Celodenní komplexní diagnostický program, který zahrnuje kromě klasických ústních pohovorů známých z většiny firem také různé modelové situace, ukázky práce v týmu a čím dál častěji i psychodiagnostické testy

HR Diagnostika

  • Při výběru vhodného kandidáta pomůže zmapovat osobnostní, sociální i profesní kompetence, které se vztahují přímo k obsazované pozici a slabé stránky.

Psychodiagnostika

  • Zjišťuje a měří duševní vlastnosti a stavy, případně jiné charakteristiky jednotlivců. Nástrojem psychologické diagnostiky je testová metoda, vycházející ze standardizovaného měření, využívají zpravidla psychometrických a statistických postupů a nástrojů.

Mentální trénink CANONADA

  • Mentální trénink je klíčem k úspěchu. Tak, jak potřebujeme ve sportu dobrou kondici, rozvoj síly, umět herní prvky, tak potřebujeme být i správně vnitřně nastaveni. Jak je to důležité pro byznys a pro osobní život? Dobrá otázka; odpovědi můžete najít v rámci mentálního koučování a workshopu" Jak využít mentální trénink pro dosažení cílů".