Náš tým

Profesionálové ve Vašich službách

Manažerská sekce

Mgr. Ladislav Koubek MBA

CEO, konzultant

Jsem zakladatel a jednatel společnosti CANONADA. Působím jako konzultant a poradce v oblasti strategického managementu. Vystudoval jsem právo a psychologii na Masarykově univerzitě v Brně a dále strategický management na Nottingham Trent University. Působil jsem jako personální ředitel a dlouhodobě se zabývám veškerými otázkami souvisejícími se zaměstnáváním a pracovním právem.

Lektorská sekce

Mgr. Jakub Šindler

Jsem absolvent jednooborové psychologie na Masarykově univerzitě v Brně a svou profesní dráhu jsem zahájil v pomáhajících profesích (linka důvěry, práce s rizikovou mládeží). Souběžně jsem se věnoval návrhu a realizaci rozvojových aktivit v oblasti soft skills a odtud byl už jen krok k vedení tréninků a HR poradenství. Od r. 2008 jsem trénoval v řadě firem, nejvíce zkušeností jsem nasbíral s tématy komunikace s klienty, prezentace a vedení lidí. Od roku 2011 rovněž koučuji a věnuji se rozvoji obchodu. Ve volném čase pak outdoorovým sportům, deskovým hrám a svým dvěma synům.

Mgr. Milan Košdy

Jako lektor se již více než 10 let věnuji tématům zejména z oblasti rozvoje manažerských kompetencí, náboru a adaptace pracovníků, nebo obchodním dovednostem a orientaci na zákazníka. Vedle lektorské činnosti působím také jako kouč. Absolvoval jsem obor psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Postupně jsem v pozicích, Training and Development manažera, Training kouče, nebo ředitele personální agentury získával zkušenosti jak v lokálních organizacích, tak nadnárodních korporacích. V poslední době mne krom oblasti rozvoje pracovníků a strategických změn v organizacích naplňuje především role otce mého téměř dvouletého syna.
 a

a

a

Ing. Radka Minaříková, CPC

Jsem certifikovaný kouč a lektor, 13 let se pohybuji v oblasti lidských zdrojů. Jsem srdcařka, která ráda posouvá ostatní i sama sebe dál, mám ráda život a jeho každodenní výzvy. Práci s lidmi miluji a neumím si představit pracovat jinde, je to nádherný pocit, když přímo na lidech vidíte jejich pokroky. Je to totiž ta nejlepší zpětná vazba, kterou můžete dostat. V práci mám ráda kreativitu a když vidím, že to co dělám má smysl. V osobním i profesním životě hodně pracuji se svou intuicí, která mi vždy dobře poradí. Jsem podporovatel a bojovník za zkrácené úvazky pro maminky a lidi, kteří je potřebují. Velkou část svého volného času věnuji rodině, manželovi a dvěma dcerkám. Ze své zkušenosti vím, že se můžeme stát kýmkoliv, mít nebo udělat cokoliv co chceme, jakmile skutečně ovládneme naší mysl, jsme otevřeni, ochotni a připraveni na tom pracovat.Filip Masopust MBA

Studoval jsem fyziku a statistiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a dále strategický management na Nottingham Trent University. Působil jsem jako ředitel nákupu významných českých výrobních společností v oblasti chemického, dřevozpracujícího průmyslu a dále jako ředitel nákupu pro několik zemí ve facility společnosti. Jako generální ředitel jsem rozvíjel mezinárodní strojírenskou a automotive společnost. V současné chvíli působím ve farmaceutické společnosti Fortune 500. Dlouhodobě se zabývám veškerými otázkami souvisejícími se strategií firem, mezinárodním obchodem a procesními změnami.Mgr. Šárka Oplatková

Absolvovala jsem Fakultu sociálních studií MU v Brně v oborech psychologie/mediální studia. V letech 2007 - 2010 jsem pracovala jako psycholožka a lektorka (Assessment centra, Development centra, školení, teambuildingy). Od roku 2010 pracuji jako psycholožka ve Středisku výchovné péče Help Me, kde se věnuji práci s dětmi s poruchami chování a jejich rodinám, individuální i skupinové poradenské a terapeutické práci. Spolupracovala jsem s Probační mediační službou jako vedoucí skupiny pro mladistvé pachatele násilných trestných činů. Jako lektorka se věnuji především tématům komunikace, školím učitele, sociální pracovníky, ale i firemní komunikaci, práci s klientem apod. Externě vyučuji na Masarykově univerzitě v Brně.Právní sekce


Mgr. Lukáš Kursa

Specialista na pracovní právo, vymáhání a správu pohledávek

Vystudoval jsem právo na Masarykově univerzitě v Brně. Po ukončení studia jsem působil jako advokátní koncipient, následně od roku 2006 pracuji jako interní právník v leasingové společnosti v rámci jedné z největších finančních skupin ČR. Jsem zodpovědný za poskytování všeobecného právního poradenství interním klientům. Dále se dlouhodobě se věnuji otázkám vymáhání a správy pohledávek. 

Mgr. Anna Drgová

Specialistka na duševní a průmyslové vlastnictví

Ve své praxi se mi daří propojovat právo se světem informačních technologií. Znalosti ze studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity, WIPO Academy v Ženevě a Institutu Úřadu průmyslového vlastnictví využívám v advokátní kanceláři KMH Legal při navrhování licenčních řešení, ochraně průmyslovými právy a v ochraně osobních údajů. Zároveň se věnuji zdanění transakcí s duševním vlastnictvím. Jsem spoluautorem příručky Zdanění kryptoměn. Aktuálně studuji LLM program Law and Technology na univerzitě v Tilburgu.


Mgr. Ján Kvietok

Specialista nejen na IT právo

Vystudoval jsem právo na Masarykově univerzitě v Brně. Působil jsem v přední české advokátní kanceláři BBH a následně v projektově orientované butikové advokátní kanceláři RD Legal, kde jsem se věnoval zejména obchodnímu právu, korporátnímu právu, fúzím a akvizicím a projektovému financování. V současné době pracuji jako podnikový právník ve významné české IT společnosti, kde se zaměřuji zejména na obchodní právo, IT a softwarové právo, ochranu osobních údajů a právo veřejných zakázek.

Mgr. Aleš Koubek

Advokát

Jsem absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Při škole jsem pracoval jako stážista v advokátní kanceláři, kde jsem po složení státní zkoušky působil jako koncipient. Následně jsem 8 let pracoval jako právník na Ústavním soudu, kde jsem se podílel na rozhodování o ústavních stížnostech. V současnosti se věnuji opět advokacii, a to jako společník advokátní kanceláře KMH Legal. Celý profesní život se věnuji právu občanskému a obchodnímu.