Nově na manažerské pozici

2.10.2024 a 3.12.2024 

Jste poprvé ve vedoucí pozici? S námi se naučíte vést lidi. Poskytneme vám možnost poznat sebe sama prostřednictvím různých manažerských úkolů, ukážeme, jak správně nastavovat cíle, jak delegovat a kontrolovat práci lidí tak, abyste dosáhli cíle a udrželi si dobré vztahy. Zmapujeme také, jaké obtížné situace na vás mohou číhat. 

Program (vždy od 9:00 do 15:00)

1. Principy a pravidla vedení lidí (2.10.2024)

  • Na praktických příkladech si osvojíte postupy a techniky manažerské práce
  • Identifikace s rolí manažera
  • Styly vedení a jejich využití
  • Správné delegování úkolů 
  • Vytvoření týmu pro řešení standardních i náročných cílů
  • Jak vybudovat manažerskou autoritu

2. Zvládání náročných situací (3.12.2024)

  • Správná formulace cílů a jejich načasování
  • Předcházení konfliktům na pracovišti a jejich řešení
  • Náročná zpětná vazba: když je v týmu slibotechna / mistr světa / kverulant
  • Vedení vytýkacího rozhovoru

Cena: 4 500 Kč za jeden kurz, 8 000 Kč za oba kurzy
Cena je bez DPH. V případě zájmu pouze o jeden kurz prosím do poznámky uveďte, o který kurz se jedná.

Přihláška: 

Přihláška je závazná po uhrazení účastnického poplatku.