Development/Assessment centrum

Rozvojově.

Chcete rozvíjet potenciál Vašich zaměstnanců? Pokud ano, tak skvělou možností je Development centrum od CANONADY. Díky tomuto kurzu totiž snadno poznáte, jaké jsou slabé i silné stránky Vašich pracovníků a zjistíte o nich vše, co potřebujete pro jejich pracovní a kariérní rozvoj.

Development centrum je cestou ke zjištění osobnostních předpokladů, kompetencí, zmapování prostředí, které danému člověku vyhovuje. Spočívá v pozorování v navozených modelových situacích, kde můžeme dle určité sktruktury pozorovat projevy jednotlivých kompetencí. Development centrum je nejen analytickou, ale přímo i rozvojovou metodou. Její výhodou je hloubka poznatků, nevýhodou náklady. Vhodná je pro jasně definované užší skupiny zaměstnanců, pro které je zásadní kontakt s lidmi.

Cílem development centra je vytvoření prostředí, které co nejrealističtěji modeluje typické pracovní situace, se kterými se hodnocený setkává. Umožní posoudit výkon a potenciál hodnoceného na pracovní pozici, jakož i identifikovat silné stránky a oblasti pro další rozvoj.

Příklad: Jednoduchý sociometrický dotazník využitý v rámci Development centra.

  • S kým byste nejradši spolupracovali? Proč?
  • Kdo dlouhodobě tvoří "nejlepší" atmosféru? Proč?
  • Koho byste zvolili za vedoucího vaší skupiny? Proč?
  • Koho byste zvolili na mluvčího vašeho týmu? Proč?
  • S kým byste rozhodně spolupracovat nechtěli? Proč?
  • Kdo je dlouhodobě a celkově nejslabším členem Vaší skupiny? Proč?

Posuňte vpřed vaše zaměstnance i vaši firmu. Zkuste Development centrum.