Firemní lektor, který nechá stopu

Pojďte s námi zažít intenzivní třídenní program rozvoje LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ:
 
 • Lektorujete již nějakou dobu a hledáte další impulz pro svou práci?
 • Byli jste "hození" do lektorování a musíte začít rychle plavat?

 • Jste metodikem či manažerem vzdělávání a chcete si udělat jasno, co chtít po svých lektorech?

 • Chcete aby vaše akce měly dobrý ohlas a skutečný dopad na vaše účastníky? 

Program (vždy od 9:00 do 16:30)

1. Prezenční setkání (Praha) 

 • Tři klíčové zásady: nenudit, neprudit, přinést užitek 

 • Tři úrovně lektorských cílů - znalosti, dovednosti, postoje

 • Přehled lektorských metod, jejich volba s ohledem na cíle akce a publikum 

 • Design a příprava vzdělávací akce

 • Zahájení, vedení a ukončení akce 

 • Prezentační dovednosti - pokročilé tipy 

 • Moderování diskuzí 

 • Zvládání dotazů, námitek a manipulací 

 • Překonávání obtížných situací během tréninků

2. Online setkání 

 • Která témata snesou on-line a která už je lepší nechat živá setkání?

 • Specifika on-line vzdělávacích akcí 

 • Technikálie k vedení on-line akcí

 • On-line interaktivní vychytávky (dělení do skupin, sdílené tabule, kvízy, wordcloudy, průzkumy, ...)

 • Koučovací postupy během kurzů 

 • Vaše on-line lektorské ukázky, zpětná vazba k nim

o Prohloubení prezentačních dovedností 

o Prohloubení dovedností řízení diskuze 

3. Prezenční setkání (Praha)

 • Lektorské ukázky a zpětná vazba k nim 

 • Poskytování účinné a zároveň přijatelné zpětné vazby účastníkům kurzu 

 • Uvádění, vedení a vyhodnocení modelových situací a kazuistik 

 • Příprava a psaní modelových situací a kazuistik 

 • Práce s videem a videofeedbackem na kurzu 

 • Uvádění a rozbory her, minimum o zážitkovém přístupu 

 • Koučovací postupy během kurzů - pokračování 

 • Vedení Bálintovské supervize, aneb rychlé a bezpečné poradenství účastníkům kurzů

 • Jak zajistit co největší přenos poznatků z kurzů do reálného života?

V mezidobích probíhá zpětná vazba na videozáznam vašeho reálného lektorského vystoupení. 


Cena: 4 500 Kč za jeden kurz, 12 000 Kč za celý cyklus
Cena je bez DPH. Do poznámky prosím uveďte, zda máte zájem pouze o jeden z kurzů, nebo o celý cyklus.

Přihláška:
Přihláška je závazná po uhrazení účastnického poplatku.