Jak ochránit Váš majetek a nemovitosti

23. 5. 2023

Současné podnikatelské prostředí v Česku je poznamenáno rychlými změnami právních předpisů a rostoucí mírou nejistoty. Zároveň se manažeři často dostávají k rozhodnutím, ve kterých je nezbytná alespoň základní míra právní erudice. Ne na každou situaci je možno si nechat zpracovat právní analýzu.

Školení je vedeno s patřičnou erudicí, zároveň ale srozumitelnou a jasnou formou se zapojením účastníků a jejich aktivitou.

Praktické rady týkající se pojištění majetku, odpovědnosti (občanskoprávní i pracovněprávní), zdraví a života. V rámci školení probereme i preventivní opatření k zamezení ztrát způsobených trestnou činností i na co si dát pozor při nakládání s nemovitostmi.

  • Základní formy a typy pojištění
  • Právní principy pojistné ochrany
  • Pojištění majetku a odpovědnosti na občanskoprávní bázi
  • Typy pojištění v pracovněprávních vztazích a jejich využití
  • Klíčové právní principy BOZP
  • Trestní odpovědnost společnosti
  • Nejčastější trestné činy páchané proti společnostem a jejich právní kvalifikace
  • Ochrana nemovitostí a principy nakládání a převodu nemovitostí

Termín: 23. 5. 2023 

Cena: 4500 Kč 
Cena je bez DPH.

Přihláška: