Pracovní právo v kostce

online 14. 9. 2023

Víte, že mnoho zaměstnanců nastoupí do práce a pracovní smlouvu podepíší až dodatečně? Za to vám hrozí pokuta až 250 tisíc Kč. Pro moderní firmu je důležité, aby její manažeři znali pravidla pracovního práva.

Program (vždy od 9:00 do 15:00)

  • Jak na výběrové řízení (zákaz diskriminace, získávání citlivých informací)
  • Pravidla závislé práce, švarcsystém, agenturní zaměstnávání
  • Náležitosti pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
  • Specifika zaměstnávání a odměňování manažerů
  • Pravidla odměňování (způsob určení mzdy, mzdové příplatky, bonusy a benefity)
  • Dovolená (vznik nároku na dovolenou, určování a čerpání dovolené)
  • Řešení různých situací (návštěva lékaře, pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená)
  • Jak správně a bez soudu ukončit pracovní poměr


Termín: 14. 9. 2023

Cena: 4 500 Kč
Cena je bez DPH.

Přihláška: