Jak řešit konflikty na pracovišti

JAK ŘEŠIT KONFLIKTY NA PRACOVIŠTI

Konflikty jsou součástí každodenního života a stejně tak se jim nevyhneme na pracovišti. Většina z nás se s nějakým určitě setkala. Co bývá nejčastějším důvodem vzniku těchto konfliktů? S kým se zaměstnanci dostávají do konfliktu nejčastěji? Zabývá se vůbec někdo na pracovišti jejich řešením? Jak naložit s kolegou, který terorizuje okolí a dělá konflikt ze sebemenšího nedorozumění? A jak naopak konflikt využít jako konstruktivní nástroj řešení problému? Po absolvování našich tří webinářů se stanete ve zvládání konfliktů mistrem. Téma probereme opravdu do hloubky.

Program

1. Konflikty a manipulace na pracovišti 

 • Jak konfliktu předcházet?
 • Typologie konfliktů
 • Konstruktivní a destruktivní konflikt
 • Jak řešit "žabomyší války na pracovišti"?
 • Co když Vám kolega řekne "já tě nenávidím"?
 • Jak měnit klima na pracovišti?

2. Mediace konfliktu 

 • Prostředníkem ke smírnému řešení
 • Cíle mediace
 • Její výhody a přínosy
 • Kdy lze mediaci využít
 • Konkrétní postupy
 • Práva a povinnosti mediátora

Termín: připravujeme

Cena: 4 500 Kč za jeden kurz, 8 000 Kč za oba kurzy
Cena je bez DPH.

Přihláška: pomocí formuláře dole na této stránce
Přihlášku je možné odeslat již nyní, o termínu budeme informovat.