Pracovní vztah jednatelů a členů statutárních orgánů


PRACOVNÍ VZTAH JEDNATELŮ A ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 

Jmenovali jste jednatele dceřiné společnosti? Dejte si pozor, jakou smlouvu s nimi uzavřít. Zamyslete se, jak co nejlépe ochránit zájmy firmy a předejít zbytečným konfliktům zájmů. Nastavte pravidla jejich odměňování tak, aby nebyla zpochybnitelná finančním úřadem.

Program (vždy od 9:00 do 15:00)

  • Jaké jsou pracovní povinnosti manažerů a jejich odpovědnost
  • Právní vztah statutárních orgánů vůči firmě
  • Jak vyřešit souběh funkcí člena statutárního orgánu a zaměstnance
  • Jak nastavit zákaz konkurence - pravidla pro jinou výdělečnou činnost

Cena: 4 500 Kč bez DPH.