Rozhodování a řešení problémů jako součást manažerské práce

Rozhodování a řešení problémů jako součást manažerské práce

Kvalita vstupů pro rozhodování poznamenává kvalitu našich výstupů. Tím, jak se druhého ptáte, rovnou svým způsobem předjímáte odpověď. V dnešním světě není snadné zůstat v manažerských rozhodnutích nohama na zemi a zároveň nepromeškat skvělé možnosti, které nám moderní svět přináší.

Ve workshopu, který povede psycholog Ladislav Koubek, se zabýváme těmito tématy:

 1. typy manažerského rozhodování
 2. rozhodovací proces, manažer v procesu rozhodování - role, osobnost, intuice manažera
 3. techniky, jak se rozhodovat
 4. jak své rozhodnutí interpretovat týmu
 5. pozitivní vnímání problému
 6. strukturované řešení problémů

Příprava

 • Cca 10 dní předem dostanou účastníci dotazník, ve kterém se jich zeptáme, jaké mají s tématem zkušenosti, co je pro ně náročné. Také se přímo zeptáme na očekávání, co se v rámci programu potřebují naučit, aby to pro ně byl užitečně strávený čas.

Program

9:00 - 12:00

 • Úvod, představení programu a cílů
 • Základní metody rozhodování. Sám/s druhými, analyticky/intuitivně, s přípravou/bez přípravy.
 • Naše rozhodovací situace. Kdy využívat analýzy a kdy intuici, jak je vhodně kombinovat.
 • Manažer v procesu rozhodování. Kdy rozhodovat sám, kdy společně s týmem a kdy nechat rozhodnutí na lidech. Šest mezikroků v delegování pravomocí. To vše si ukážeme na praktických příkladech
 • Manažer jako blokátor správných rozhodnutí - ukázka ze seriálu Černobyl
 • Sedm kroků k rozpracování výzvy. GROW. Strukturované techniky rozhodování, které jsou uplatnitelné pro práci s týmem a s manažerskými výzvami. Každý z účastníků pomocí jedné z technik rozpracuje svoje důležité manažerské rozhodnutí.

13:00 - 16:00

 • Zlatokopové na Aljašce. Strategická hra, ve které vyhrává ten, kdo stanoví správnou rozhodovací strategii a zároveň dokáže nejlépe předjímat rozhodnutí druhých. V rámci hry si ukážeme tři zásady rozhodování. Za jednu z nich byla udělena Nobelova cena za ekonomii...
 • Nejčastější rozhodovací pasti, aneb kdy nás šálí mozek. Základní atribuční chyba, Lapierův experiment a další. Představení nejčastějších rozhodovacích chyb.
 • Šest klobouků, aneb šest způsobů myšlení. Autorem techniky je slavný psycholog Edward de Bono. Je zaměřena na identifikování šesti klíčových cest rozhodování v praktickém životě. Aplikujeme ji na konkrétní případovou studii ze života účastníků hravou a neformální formou.
 • Závěr, co si odnášíme. Rekapitulace ze strany účastníků formou myšlenkové mapy.