Blog

Články a komentáře od CANONADY.

Pandemie nemoci covid-19 odstartovala celou řadu nadějných byznys modelů, které mají v budoucnu velký potenciál. Jednou z nich je i telemedicína, a tedy moderní forma poskytování zdravotní péče na dálku. Nyní tento trend získává nový právní rámec, který klade základy pro její regulaci a podporu. Změny jsou vítány některými odborníky, avšak objevují...

Před pár dny jsme u nás v CANONADĚ uspořádali další setkání v rámci oblíbeného bloku CANONADA HR nápadů. Tématem srpnového semináře byla interní komunikace. Personalistky a personalisté z předních českých firem diskutovali a předávali si cenné rady i informace o tom, jak interní komunikace právě u nich probíhá.

Digitalizace a nové techniky v HR jsou a budou velkým tématem pro většinu HR manažerů. I proto jsme na toto téma v pátek uspořádali další setkání v rámci kurzu CANONADA HR nápadů, kde se pravidelně potkávají zástupci předních firem napříč odvětvími české ekonomiky. Páteční dopoledne za CANONADU vedl Ladislav Koubek, který přinesl mnoho zajímavých...

Válka na Ukrajině změnila dosavadní fungování světa. V jejím důsledku je stále více patrné, že jednotlivé země a s nimi i firmy začínají upouštět od globalizačních snah. To mimo jiné souvisí i se stále větší potřebou ochrany klimatu. Zejména v Evropě jsou snahy o snižování emisí škodlivých skleníkových plynů obrovské, což bude do budoucna...

Propouštění pracovníků je nejčastější krizovou situací, ve které může být zapotřebí pomoci či intervence psychologa. Platí to i o této době. Z pohledu čísel nás firmy totiž trápí vysoký cenový růst vstupů nebo nepříliš ideální poptávkový sentiment. Společnosti i spotřebitelé vyhlíží, co přinesou další měsíce a odkládají některá rozhodnutí.