Je éra globalizace za námi?

31.07.2023

Válka na Ukrajině změnila dosavadní fungování světa. V jejím důsledku je stále více patrné, že jednotlivé země a s nimi i firmy začínají upouštět od globalizačních snah. To mimo jiné souvisí i se stále větší potřebou ochrany klimatu. Zejména v Evropě jsou snahy o snižování emisí škodlivých skleníkových plynů obrovské, což bude do budoucna nejspíš vyvolávat stále větší tlak na ekologičtější sféru dopravy či výroby. 

Proč se svět pustil do globalizace?

Globalizace přinesla výrazné zvýšení vzájemné závislosti jednotlivých světových ekonomik. Umožnil ji technický pokrok v dopravě a v komunikačních technologiích, který přinesl ohromné snížení vzdáleností

Globalizace je spojena s přesunem produkce do zemí, kde je to levnější a výhodnější. To ovšem nezbytně vede k postupnému vyrovnávání ekonomické i cenové úrovně jednotlivých zemí. Již mnoho let je ekonomický růst chudých zemí výrazně vyšší než růst zemí bohatých. Méně vyspělé země k těm bohatším jednoduše konvergují. 

Mimo jiné i díky globalizaci bylo možné v posledních letech sledovat, jak se z Číny za několik let stala obrovská ekonomika. Tempo hospodářské výkonnosti dosahovalo v předchozích letech velmi vysokých hodnot a i pro rok 2023 analytici očekávají, že meziroční růst HDP Číny přesáhne pětiprocentní hranici, byť se ještě ukáže, jestli to bude pravda. 

Globalizace zvyšuje uniformitu

Globalizace je nutně spojena také se zvýšením uniformity. Dnes je skoro jedno, na které ze světových letišť přijedete: chcete-li si tam nakoupit, máte tam na výběr z velmi podobných produktů i služeb.

Dopady globalizace na svět firem:

  • Propojení pracovních trhů. Už léta je nesmysl uvažovat třeba o českém trhu práce a i nastupující generace bude využívat minimálně evropský trh. Ten celosvětový je však vzhledem k současným geopolitickým rozporům velkou otázkou.
  • Důraz na jazykovou vybavenost. 
  • Mnohem častější formou práce je "práce na dálku".
  • Klíčovou roli hrají a budou hrát nápady
  • Zvyšování ekonomického tlaku nutí konkurovat jinak než efektivitou

Zároveň se ale zdá, že v posledních letech se s globalizačními tendencemi postupně loučíme. Konkrétní a první příklady přinesla už ukrajinská krize v roce 2014 a nyní je to v kontextu probíhající války na Ukrajině obdobné a dokonce mnohem silnější.  

Vztahy s Ruskem jsou kvůli válce na Ukrajině pošramocené, obchodní válka probíhá mezi Čínou a Západem. Podobných geopolitických rozporů je však ve světě momentálně mnohem víc. Dokládají to i ekonomická data jako je celosvětově nižší růst exportu než HDP v posledních letech v mnoha státech po celém světě. Velkou měrou k omezení globalizačních snah přispěje i ekologie, které je kladen stále větší význam.

Jiří Lacina