Firemní strategie

Smysluplně.

  • Nastavte svou firemní vizi a strategii pod vedením zkušených odborníků
  • Vytvoříme Vám nezbytné strategické analýzy (mikro i makro prostředí, analýza konkurence, stakeholder analýza) a zajistíme průzkum trhu
  • Provedeme Vás tvorbou firemní strategie ve struktuře marketingového mixu 7P (product, price, place, promotion, physical evidence, people, process), produktové strategie (např. BCG matice)
  • I s vědomím zásad tvorby firemních strategií a ekonomické teorie Vás procesem provedeme lidsky a srozumitelně
  • Vizi a strategii propojujeme s firemními hodnotami a nastavením firemních pravidel
  • Víme, že "kultura jí strategii k snídani". Pomůžeme Vám pohnout s firemní kulturou tak, abyste dosáhli svých vizí.
  • Strategii "propíšeme" do taktiky komunikace změn ve firmě


Strategický manažer

Nyní u nás v CANONADĚ připravujeme speciální rozvojový program s názvem "Strategický manažer", během kterého se dá dohromady skupinka manažerů ze čtyř předních českých firem. Prostřednictvím několika nabitých a intenzivních seminářů, ale i díky možnosti poznat business prostředí několika oborů si zúčastnění zvýší svou schopnost vnímat výzvy, které před firmou stojí. Více informací k našemu programu najdete zde.