Týmový koučink

Pomůžeme vašim týmům sladit rytmus..

Potřebuje váš tým například: 

 • Nastavit či revidovat pravidla společného fungování? 

 • Ujasnit si hodnoty, zformulovat vizi a strategii pro další období? 

 • Prohloubit úroveň vzájemné důvěry a kvalitu komunikace?

 • Nebát se jít do otevřené a produktivní výměny názorů, anebo naopak zkultivovat přílišnou konfliktnost?

 • Rozhýbat a zaměřit na dosahování výsledků?

 • Povzbudit kreativitu?

 • Podpořit v procesu procházení změnami?

 • Či prostě ''jen'' získat a udržet si návyky efektivní týmové práce?


Co nabízíme: 

 • Cílenou skupinovou intervenci - týmový koučink
 • Workshopy a tréninky zaměřené na rozvoj specifických dovedností
 • Facilitace setkání a teambuildingové aktivity
 • Konzultace pro vedení firem a manažery
 • Možnost komplexního auditu fungování týmu

Z čeho vycházíme: 

 • Přesvědčení a 100x potvrzeného faktu, že sehraný tým je mnohem více než součet jednotlivců.

 • Našich letitých zkušeností s koučinkem, facilitací setkání, teambuildingem i krizovou intervencí v týmech.

 • Ze studnice poznatků a metodik obsažených v široké paletě námi běžně trénovaných soft-skillových kurzů.

 • Psychologického vzdělávání.

 • Evidence-based přístupů.

 • Upřímné snahy o přinášení etických řešení.


Máte zájem o bližší informace o našich službách nebo o nezávaznou konzultaci? Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.