Teambuilding

Inteligentně.

Správné fungování týmu je základem úspěchu a u nás v CANONADĚ to moc dobře víme. Proto se dlouhodobě zaobíráme i tvorbou teambuildingových aktivit. Jde o skvělou formou sbližování, která dokáže zajímavou formou zlepšit vzájemný vztah i komunikaci mezi kolegy.

Podstatou teambuildingu je nejen prostřednictvím různých aktivit budovat týmového ducha a povzbuzovat členy týmu ke spolupráci, ale rovněž analýza týmových procesů, sil, které v týmu působí, a vztahů mezi jeho členy. Podstatná je zde kvalita zpětné vazby, rozboru, ale i otevřenosti a přístupu účastníků.

V rámci této aktivity se mohou užívat nejrůznější metod a ty nejčastěji využívané je možné rozdělit takto:

  • Seznamovací aktivity a "icebreakers". Jejich spočívá v nastolení úvodní motivace a odstranění bariér.
  • Týmové aktivity zaměřené na řešení problému. Ty jsou směřované spíše prakticky, k firemní realitě; cílem je vytvořit prostor pro sdílení názorů a povzbudit jednotlivé členy týmu.
  • Úkoly podporující kreativitu. Ty podporují nové pohledy, originalitu, umožňují opustit běžný pohled na pracovní problém.
  • Aktivity směřující k budování důvěry. Zde je úspěch jednotlivých účastníků je podmíněn nezbytnou vzájemnou pomocí, resp. zodpovědností jednoho za druhého.
  • Relaxace, odpočinek. Odpočinkové aktivity totiž pomáhají k potřebnému uvolnění a vstřebání zážitků

My v CANONADĚ máme s teambuildingovými kurzy skvělé zkušenosti, na základě kterých Vám jej připravíme tak, aby odpovídal Vašim požadavkům i cílům. Vaše představy s vámi také rádi případně probereme, a to e-mailem, telefonicky či na osobní schůzce.