Chcete mít právo v malíčku?

Bez překvapení.

Školení


S námi se v právu neztratíte

 • Uděláme vám jasno v pra­covněprávních vztazích
 • Naučíte se, jak se nespálit při uzavírání smluv
 • Vyznáte se v džungli veřej­ných zakázek
 • Ukážeme vám novinky v legislativě a připravíme školení na míru

GDPR


Už vás nebude strašit

 • Zrealizujeme audit zachá­zení s osobními údaji
 • Nastavíme vám systém nakládání s osobními údaji
 • Budeme vaším pověřen­cem pro správu osobních údajů


 

Konzultace


S právem vám poradíme

 • Nabízíme komplexní právní poradenství
 • Zajistíme služby advokátů
 • Provedeme audity vašich smluv a právních závazků
 • Nabízíme mediaci sporných případů

 

Výběr našich právních školení

Jak správně uzavírat smlouvy

Každý den uzavíráme velké množství smluv, ať už ústně, tak písemně. Víte, že i ústně učiněný slib je právně vymahatelný? Tento seminář vám ukáže jasná pravidla, jak smlouvy uzavírat a jak předcházet zbytečným nedorozuměním.

 • Jaké jsou základní zásady občanského zákoníku pro oblast smluvního práva
 • Co ze zákona musíte dodržet a co si lze nastavit jinak (kogentní a dispozitivní normy)
 • Jak předejít neplatnosti smluv a neúčinnosti právního jednání
 • Kdo může jednat za firmu a jak se nechat zastoupit
 • Předsmluvní odpovědnost (důsledky nepoctivého jednání)
 • Smlouva o smlouvě budoucí
 • Jak nastavit smluvní pokuty, pravidla náhrady škody
 • Vybrané zajišťovací instituty (zajišťovací převod práva, ručení, finanční záruka, dohoda o srážkách ze mzdy, zástavní právo)


Pracovní právo v kostce

Víte, že mnoho zaměstnanců nastoupí do práce a pracovní smlouvu podepíší až dodatečně? Za to vám hrozí pokuta až 250 tisíc korun. Pro moderní firmu je důležité, aby její manažeři znali pravidla pracovního práva.

 • Jak na výběrové řízení (zákaz diskriminace, získávání citlivých informací)
 • Pravidla závislé práce, švarcsystém, agenturní zaměstnávání
 • Náležitosti pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • Specifika zaměstnávání a odměňování manažerů
 • Pravidla odměňování (způsob určení mzdy, mzdové příplatky, bonusy a benefity)
 • Dovolená (vznik nároku na dovolenou, určování a čerpání dovolené)
 • Řešení různých situací (návštěva lékaře, pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená)
 • Jak správně a bez soudu ukončit pracovní poměr


Pracovní vztah jednatelů a členů statutárních orgánů

Jmenovali jste jednatele dceřiné společnosti? Dejte si pozor, jakou smlouvu s nimi uzavřít. Zamyslete se, jak co nejlépe ochránit zájmy firmy a předejít zbytečným konfliktům zájmů. Nastavte pravidla jejich odměňování tak, aby nebyla zpochybnitelná finančním úřadem.

 • Jaké jsou pracovní povinnosti manažerů a jejich odpovědnost
 • Právní vztah statutárních orgánů vůči firmě
 • Jak vyřešit souběh funkcí člena statutárního orgánu a zaměstnance
 • Jak nastavit zákaz konkurence - pravidla pro jinou výdělečnou činnost

Veřejné zakázky

Účastníte se veřejných zakázek? Prakticky si ukážeme, jak uspět a neudělat chybu.

 • Jaké jsou druhy zadávacích řízení a základní pravidla postupu při jejím zadávání
 • Výběr dodavatele na základě splnění podmínek zadávacího řízení a hodnocení nabídek
 • Judikovaná pravidla pro určení rozsahu zakázky, dělení zakázek a zadávání po částech
 • Oznamovací povinnosti zadavatelů před zahájením zadávacího řízení, v jeho průběhu a po jeho skončení
 • Konstrukce a obsah zadávacích podmínek - povinné, dobrovolné a zakázané podmínky
 • Obrana dodavatelů

GDPR v praxi, aneb jak na ochranu osobních údajů

"General Data Protection Regulation" přináší nové povinnosti všem zpracovatelům osobních údajů. Zpracovatelem je přitom každý zaměstnavatel. Získejte s námi ucelenou vědomost o této nové problematice s důrazem na informační technologie a procesní řízení. Na školení se můžete dozvědět, jaké změny právní předpis přináší, jak se na ně dostatečně připravit a vyhnout se sankcím.

 • Základní právní ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Ochrana soukromí zaměstnance na pracovišti - rozsah kontroly, monitoring e-mailové pošty, kamerové systémy
 • Jak spolupracovat s pověřencem pro správu osobních údajů
 • Aktuální judikatura
 • Praktické příklady řešení frekventovaných otázek týkajících se povinností zaměstnavatele při zpracování osobních údajů

Jak ochránit váš majetek a nemovitosti

Praktické rady při koupi nemovitosti a cenné rady, jak poznat a najít investici, která Vám bude ihned vydělávat. Dozvíte se, zda je vhodná doba na prodej nemovitosti a jak se při transakci nespálit.

 • Jak na převody nemovitostí
 • Jak vyřešit otázky spoluvlastnictví
 • Co jsou věcná břemena a na co si dát pozor při jejich sjednávání
 • Jaký režim má dočasná stavba dle nového občanského zákoníku
 • Inženýrské sítě a jejich povaha
 • Náležitosti smlouvy o převodu nemovitosti
 • Co vše se eviduje v katastru nemovitostí a na co dát pozor při nahlížení do katastru
 • Ochrana nabyvatele nemovitosti evidované v katastru nemovitostí

Uvedené oblasti představují základ naší práce v oblasti právních školení. Rádi pro vás připravíme školení na míru podle vašich potřeb.