Manažerský rozvoj

Chytře.

 • Vytvoříme vám systém firemního rozvoje a vzdělávání
 • Nabízíme širokou škálu vzdělávacích programů v oblasti soft skills
 • Řešení případových studií z praxe
 • Pracujeme kreativní formou jak se skupinami, tak individuálně

Výběr z manažerských programů

Poznej sám sebe, aneb audit manažerských kompetencí

Klíčovou schopnostní manažera je schopnost měnit se a rozvíjet. Abyste našli ten správný směr, poskyt­neme vám možnost poznat sebe sama prostřednictvím různých manažerských úkolů.

 • Development centrum
 • Analýza silných a slabých stránek
 • Inventura osobního směřování manažera
 • Stanovení manažerského potenciálu do budoucna
 • Sebeřízení - schopnost vést sám sebe
 • Síla sebemotivace

"Poznej sám sebe" je jednodenní program, kdy jsou účastníci pozorováni v navozených modelových situacích. Podle předem dané sktruktury u nich pozorujeme projevy jednotlivých kompetencí. Využijeme jak analytické, tak i rozvojové metody. Výstupem je podrobná individuální, popř. skupinová zpráva.


Jak plnit své cíle a být na špici

Manažer je tu na prvním místě od toho, aby plnil stanovené cíle. Jinak nebude úspěšný. V rámci tohoto modulu si ukážeme, jak cíle správně stanovovat a jaké cíle mají či nemají smysl. V tomto modulu také zformulujete svou manažerskou vizi a strategii.

 • Efektivita práce úspěšného manažera
 • Jak správně stanovit manažerskou vizi a strategii
 • Praktická organizace manažerova času
 • Praktické návody (Paretovo pravidlo, matice priorit, eliminace prostojů)
 • Techniky, jak posílit svou efektivitu a vyrovnat se s odkládáním nepříjemných úloh.

Jak vést a inspirovat druhé

Management je založen na dosahování výsledků prostřednictvím a za pomoci druhých lidí. Manažeři často podceňují čas věnovaný svým lidem. V tomto modulu si ukážeme, že čas, který jako manažer věnuji svým podřízeným, je ta nejlepší investice.

 • Techniky manažerské komunikace
 • Osobnost manažera
 • Zpětná vazba jako nástroj k dalšímu rozvoji
 • Motivace - krok ke zvýšení produktivity práce
 • Příčiny demotivace, aneb jak zabránit zbytečným odchodům zaměstnanců

Ideou celého programu je uvědomit si, že v práci mi nestačí mít jen "plniče úkolů", kteří dělají, co se jim řekne. Potřebujeme si vychovat proaktivní lidi, kteří se nebojí rozhodovat a udělat i něco navíc.


Jak řídit a organizovat práci týmu

Stavěli jste nebo rekonstruovali někdy dům? Pak jste jistě udělali řadu zkušeností s tím, že co si naplánujete, nemusí se stát realitou. Plánování a organizace práce lidí v týmu jsou totiž klíčové manažerské činnosti, a ne každý je umí ovládat.

 • Zásady manažerského plánování a organizace práce
 • Jak myslet projektově a naučit se zásady projektového řízení
 • Jak správně delegovat - dělba kompetencí
 • Jak správně vést porady
 • Jak vést evidenci a kontrolu plnění úkolů
 • Jak dotáhnout úkoly do konce s úsměvem na rtech
 • Praktické případové studie


Manažersky náročné situace

V tomto modulu si ukážeme, jak řešit obtížné situace v práci. Ať už jsou to nepopulární opatření, komunikace rozhodnutí, o kterých mám jako manažer sám pochybnosti, nebo extrémní typy lidí, kteří jsou zcela nepředvídatelní.

 • Profesionální řešení nepříjemných situací
 • "Jako mezi mlýnskými kameny" - komunikace rozhodnutí, s kterými nejsme ztotožněni
 • Komunikace s velmi náročnými typy zaměstnanců - modelové situace kverulanta, záškodníka, konspirátora apod.
 • Příznaky vyhoření a jak mu předejít
 • Jak řešit konflikty a vyhrocené vztahy


Školení a workshopy na míru

Naší devizou je hluboká znalost managementu a korporátního prostředí. Školení připravujeme na míru klienta. Rádi pro vás vytvoříme rozvojový program podle vašich potřeb, na který vaši zaměstnanci nezapomenou.
 • Zacílené programy pro rozvoj obchodních týmů
 • Workshopy na tvorbu strategie
 • Řešitelské workshopy na řešení konkrétních problémů s neutrálním moderátorem
 • Teambuildingové programy
 • Mediace a vyjednávání

Rádi poznáváme lidi a jejich firmy. Máme řadu receptů a zkušeností s tím, co funguje a nefunguje. Víte, že pocit stagnace a nemožnost posouvat se dál je jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé mění práci? Investujte do lidí - CANONADA je tu pro rozvoj vaší firmy.