Teambuilding a jeho rizika. Na co dát pozor?

02.01.2024


Teambuilding je často vnímán jako skvělá příležitost k posílení týmového ducha a zlepšení pracovního výkonu. Nicméně, připravit a zrealizovat kvalitní teambuildingový program není hračka. Je třeba brát v úvahu mnoho faktorů, které mohou mít na výsledek i zásadní dopad.

Účast: Zvlášť v případě akce konané mimo pracovní dobu by měla být dodržena zásada dobrovolnosti. 

Náročnost aktivit: Aktivity by měly být přiměřeně náročné celkovým schopnostem týmu. Příliš náročné aktivity mohou způsobit nadměrnou frustraci.

Debriefing: Zpětná vazba je pro vás nezbytná. Pokud tým není zvyklý na reflexi, měla by být kultura zpětné vazby budována postupně.

Bezpečnost: U fyzicky náročnějších nebo adrenalinových aktivit musí být bezpečnost na prvním místě. V případě jakékoli pochybnosti je lepší se pěkné aktivity vzdát než riskovat zranění.

Eskalace konfliktů nebo negativních týmových jevů: Zejména pokud daný tým není v optimálním složení a nepanují pouze pozitivní vztahy, je třeba mít na paměti riziko, že i prostá soutěž či nevinná aktivita se může stát katalyzátorem napětí a negativních emocí. 

Nepropojenost s praxí: Teambuilding je sice svým charakterem vnímán jako prostor pro uvolnění, odlehčení, přesto jej financuje zaměstnavatel a jeho cíle mají mít konkrétní dopad na práci.