Otevřená komunikace s respektem aneb Jak na konflikty na pracovišti

online, 18.9.2024

Cílem tréninku je rozvoj dovedností psychologicky bezpečné komunikace s důrazem na akceptaci odlišných názorů, postojů a hodnot a jejich využití ke spolupráci. 

Trénink vám přinese základní znalost toho, jak pracuje lidský mozek ve stavu hrozby a odměny, co jsou sociální motivace a jaký mají vliv na vnímaní hrozby a odměny, co je psychologické bezpečí a jak ho posilovat. Tipy, jak zvládat rizikové situace z hlediska sociálních motivací (hodnocení, kritika, zpětná vazba, výtka, pomluvy), průzkumy a barometr bezpečí

Základní dovednost vědomé komunikace a aktivního naslouchání, vyjadřování respektu a posilování důvěry, vyžádání a poskytování zpětné vazby. Základní dovednost aplikovat znalosti a dovednosti na komunikaci v rámci týmu.

Program (vždy od 9:00 do 15:00)

  • Psychologické bezpečí a konflikt
  • Jak funguje lidský mozek
  • Odměna a hrozba
  • Sociální motivace
  • Strategie řešení konfliktu 
  • Směřování pozornosti

Tréninkem vás provede Radovan Černý - zkušený leader, konzultant, trenér, mentor, faciliátor a kouč.

Termín: 18.9.2024, online

Cena: 4 500 Kč bez DPH.