Otázky, které je třeba zodpovědět ve vztahu k plánům nástupnictví ve firmě

14.12.2023

Specifickou oblastí kariérového plánování jsou plány nástupnictví či zástupnictví. Jejich tvorba je důležitá jak z hlediska organizace (má perspektivu a dlouhodobou strategii, jakým způsobem nahrazovat odcházející zaměstnance, zejména na klíčových pozicích), tak z hlediska jednotlivců (kterým dává perspektivu a jasnou představu, jak by se mohla vyvíjet jejich kariéra).

Velmi vhodným okamžikem tvorby či aktualizace těchto plánů je doba hodnocení zaměstnanců a hodnoticích pohovorů. Každý pracovník na vedoucí pozici by měl být schopen zodpovědět následující otázky:

  1. Kdo mě zastupuje po dobu mé nepřítomnosti? Jaký je rozsah tohoto zastupování?
  2. Kdo by mě nahradil v případě, že odejdu z organizace?
  3. Jaké schopnosti a dovednosti musí můj nástupce mít? Jak jej na tuto roli připravuji?
  4. Jsem připraven na to, že někdo z mého týmu mě svými dovednostmi a kompetencemi může převýšit? Jak podporuji své podřízené v kariérovém a profesním růstu?

Ladislav Koubek, CEO společnosti CANONADA