Efektivní nábor a výběr pracovníků. Jaké jsou cíle?

03.12.2023

Nábor a výběr jsou klíčové personální činnosti, jejichž kvalita rozhoduje o tom, jak bude organizace vypadat. Zatímco pod slovem nábor rozumíme obecné stanovení pravidel a postupů pro získávání lidí do organizace, výběr znamená především konkrétní rozhodování se pro jednotlivé adepty.

Pro psychologa je tato činnost královskou vstupní branou do oblasti lidských zdrojů, kde může uplatnit mnoho svých znalostí a zkušeností, a to jednak v oblasti psychodiagnostiky, i v schopnosti kvalitního pozorování a uplatnění klinických metod.

Klíčem k dobrému výběru je schopnost odlišit rovinu názoru, postoje od roviny reálného chování. Právě reálné chování v určité situaci potřebujeme umět předpovídat.

Cíle efektivního náboru a výběru

Proces náboru a výběru představuje logický postup, jehož smyslem je identifikovat správné lidi, kteří budou v budoucnu v organizaci pracovat. V této souvislosti můžeme hovořit o následujících cílech náboru a výběru:

  • Definovat kritéria pro výběr
  • Oslovit dostatečně velký počet lidí cílové skupiny
  • Doporučit vhodné kandidáty
  • Poskytnout dotyčnému manažerovi možnost informovaného výběru

Ladislav Koubek, CEO společnosti CANONADA