Růstové myšlení jako cesta k rozvoji

Růstové myšlení jako cesta k rozvoji

V prakticky zaměřeném workshopu, který povedou psychologové Ladislav Koubek a Jakub Šindler, budeme hledat konkrétní odpovědi na otázky:

 • Jak zlepšit nastavení své mysli
 • Fixní a růstové myšlení, co to je? (inspirace Carol Dweckovou a její knihou Nastavení mysli)
 • Jak pomocí růstového myšlení zvládat změny a nejistoty
 • Jak nastavit růstové myšlení u sebe i týmu
 • Růstové myšlení jako podpora spolupráce
 • Jak překonávat vlastní selhání
 • Jak se naučit přijímat negativní zpětnou vazbu a učit se z ní

Příprava

 • Cca 10 dní předem dostanou účastníci dotazník, ve kterém se jich zeptáme, jaké mají s tématem zkušenosti, co je pro ně náročné. Také se přímo zeptáme na očekávání, co se v rámci programu potřebují naučit, aby to pro ně byl užitečně strávený čas.

Program

10:00 - 12:30

 • Úvod, představení programu a cílů
 • Výběrové řízení. Praktické cvičení, kde si každý uvědomí, nakolik je v myšlení fixní a nakolik je růstově zaměřený.
 • Jak přepnout z "Já to nedokážu" na "Já to dokážu". Brainstorming a společná práce. Fixní a růstové myšlení - příklady ze života.
 • VUCA svět, co to je. Pojmenování nejistot, ve kterých se nacházíme. Aplikace VUCA do prostředí MU.
 • Doklepávač Pepa. Modelová situace zaměřená na překlenutí z fixního na růstové myšlení

13:30 - 17:00

 • Jak nastavit růstové myšlení u svého týmu. Případové studie zaměřené na konkrétní situace. Jejich zadání získáme z dotazníku před kurzem.
 • Bestiální Autofeedback a jak jej využít v dosahování cílů. Metoda bestiálního autofeedbacku založeného na pravdivém zhodnocení vlastních motivací nám ukáže, že realita života je někdy velmi náročná, zároveň pro úspěšného člověka nezbytná. Ukážeme si, kdo má všech pět pohromadě ohledně svého růstu.
 • Růstové myšlení v rámci MU. Diskuse a brainstorming: jak můžeme růstového myšlení využít? 
 • Projekt mého růstu a moje "lessons learned". Vrcholem práce na workshopu je "projekt mého růstu". Podle stanovené struktury každý zpracuje svůj rozvojový plán a následně jej prezentuje. Jeho součástí je práce s neúspěchem a zpětnou vazbou
 • "Horká židle" - možnost nechat si poradit