Ovládněte mistrovství argumentace a přesvědčivosti

Praha, 21. 10. 2024

Chcete zvládat prezentaci bez trémy i zbytečné nervozity, vyjadřovat se stručněji, jasněji, výstižněji – a získat si publikum a vytvořit pozitivní dojem? Tak tento kurz je v takovém případě přímo pro Vás, neboť se zdokonalíte ve všech fázích přípravy, vlastní prezentace i ohodnocení a zpětné vazby.

Program:

  • Natáčení, video rozbor i zpětná vazba ze strany lektorů i ostatních účastníků
  • Umění prezentace v nejrůznějších situacích, jak pracovat sám se sebou a jak s publikem
  • Zvládání trémy, základní příprava na prezentaci, druhy argumentů a vhodnost jejich používání
  • Konkrétní situace k vyzkoušení (prezentace, porada, tisková konference, vystoupení v médiích nebo třeba online pohovor). Natáčení, rozbor videa i zpětná vazba
  • Neverbální komunikace, zadrhávání, udržení myšlenky, strach z neznalosti odpovědi, stručnost při komunikování konkrétních témat, cvičení na koncentraci nebo posazení hlasu, oční kontakt.

Cena 4 500 Kč za kurz. Cena je bez DPH.

Termín: 21. října 2024, Praha

Přihláška:

Přihláška je závazná po uhrazení účastnického poplatku: