Jak na analýzu rozvojových potřeb ve firmě?

25.10.2023

Dobře fungující firma musí v dnešní době myslet na rozvoj dovednostních kompetencí svých pracovníků. Aby ale mohla firma v tomto ohledu adekvátně postupovat, musí umět svoje úsilí zacílit. Na prvním místě zároveň musí dobře znát konkrétní oblasti, které vlastně chce rozvíjet a aby se jí to opravdu podařilo, musí využít ty správné analytické nástroje.

Takových možností má firma ve své praxi velkou spoustu. V tomto článku se ale ně spolu podíváme a ty nejhlavnější pečlivě rozebereme. Nevyhneme se proto kupříkladu dostatečnému popsání strukturovaných rozhovorů, mystery shoppingu nebo třeba strategických rozvojových workshopů.

Hodnoticí rozhovory

Hodnotící rozhovory zpravidla probíhají plošně v celé organizaci v pravidelných intervalech. Umožňují učinit si dobrý přehled o rozvojových potřebách. Nevýhodou může být formalismus a menší hloubka získaných poznatků.

Dotazníková šetření

Další možností jsou dotazníková šetření. Jejich výhodou je flexibilita využití a zacílenost dotazů. Nevýhodou naopak plošné zatěžování zaměstnanců organizace a rovněž pochybná validita výstupů směrem k jejich strategické hodnotě pro organizaci.

Strukturované rozhovory

Strukturované rozhovory mohou velmi vhodně doplnit plošné šetření. Spolu s klíčovými lidmi, kteří mají zkušenosti a dobrý přehled o potřebách organizace, cíleně díky této metodě mapujeme a specifikujeme detaily rozvojových potřeb a hledáme možné interpretace.

Strategický rozvojový workshop

Zapomenout nemůžeme ani na strategický rozvojový workshop. Ptáte se, co to vlastně je? Moderovaná diskuse doplňovaná prací ve skupinách, které se účastní top management a další důležití lidé z organizace.

Cílem je navázat rozvoj na strategii organizace. Tato metoda je jedinečná mezi všemi ostatními právě díky zapojení klíčových lidí z firmy. Je také podstatně přínosnější směrem k "byznysové" perspektivě.

Pozorování pracovníků v reálných podmínkách

Toto pozorování může být jak zacílené, tak náhodné. Při zacíleném pozorování je nezbytné zapojit manažery a mít možnost pozorovat zaměstnance v podmínkách nezkreslených aktem pozorování. To je největší omezení metody, protože často fakt pozorování výrazně zkresluje chování pracovníka.

Development centra

Pozorování v navozených modelových situacích, kde můžeme dle určité sktruktury pozorovat projevy jednotlivých kompetencí. Development centrum je nejen analytickou, ale přímo i rozvojovou metodou. Její výhodou je hloubka poznatků, nevýhodou náklady. Vhodná je pro jasně definované užší skupiny zaměstnanců, pro které je zásadní kontakt s lidmi.

360stupňová zpětná vazba

Její výhodou ve srovnání s Development centrem je mnohostranný a komplexní pohled různých lidí, zároveň zakotvenost v praxi. Nevýhodou je časová zátěž pro organizaci, pokud chceme metodu realizovat plošně. Její využití, jak si ještě ukážeme, je závislé na kultuře zpětné vazby v organizaci.

Mystery shopping (utajený nákup)

Vhodný je zejména pro ověření přístupu, znalostí a dovedností zaměstnanců v prodeji. Pozorovatel v roli zákazníka sleduje a zaznamenává postup zaměstnance. Metoda umožňuje velmi strukturovaně v přirozených podmínkách zjistit, jak zaměstnanci naplňují určité přesně definované požadavky na výkon vlastní práce. V tomto smyslu je lepší než prosté neutajené pozorování. Ve srovnání s ním je ale finančně náročnější.

Historie požadavků interních zákazníků

Ve větších organizacích můžeme zaznamenávat požadavky na rozvoj ze strany interních zákazníků a nebát se vycházet jim vstříc. Dáváme tím najevo, že umíme uspokojit jejich potřeby. Pozor ale na jednostrannost: mysleme na to, že pouhý požadavek ještě neznamená reálnou rozvojovou potřebu.